Driftdataregistrering - hjärtat i vår verksamhet…
Kinec startades 1993 av Bengt Brunnberg då han övertog Mannesman Kienzles industri- och servicerörelse i Segeltorp.
Verksamheten består av två delar; "industriteknik" och "färdskrivarverkstad".
Färdskrivarverksta'n säljer och servar färdskrivare, hastighetsbegränsare och många andra instrument och utrustningar för yrkesfordon, ex. back-TV och navigationssystem.
 
Industriverksamheten omfattar generalagenturen för produktionsuppföljningssystem och driftskrivare från Gbo-Kienszle i Tyskland samt försäljning och service av bl.a.  IVO räkneverk och givare, BAUSER timräknare, ISGUS kopplingsur och JAGUET handtakometrar.
 
Huvudprodukten, som är maskinterminalerna för produktionsuppföljning/rapportering, registrerar och bearbetar driftdata från produktionsmaskiner/linjer. Genom detta erhålls information för t.ex. produktionskontroll, produktionsplanering, kvalitetssäkring, bonuslöner, underhåll m.m.
Via signalgivare registreras produktionsmängder, produktionstid, avbrottstid och stillestånds-/avbrottsorsaker som även kan registreras manuellt via tangentbord. Vid programmering av maskinterminalen finns ett stort antal inställningsmöjligheter.
 
I grundutförande är terminalen försedd med printer för grafisk utskrift av data.
Den kan även anslutas till PC. För kommunikationen mellan terminalen och PC behövs ett program. Utvecklingen av programvaran sker hos fabriken i Tyskland och översättning till svenska görs av Kinec. Till hösten ska ny programvara i Windowsmiljö finnas tillgänglig och då räknar Bengt Brunnberg med en ökning av försäljningen.
 
Kinecs kunder är geografiskt utspridda över hela Sverige och består av alla slags tillverkande - stora som små - industrier, sågverk m.fl. Bland kunderna finns ex. Tetra Pak, Swedish Match, ABB, Hedins, Tarkett, Enso, Norlidaträ. Assi.
Kinec sysselsätter sex personer, varav hälften är tekniker.
Man satsar inte enbart på försäljning utan också på reparations- och servicesidan.

Kinec

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-970200
Fax: 08-979046

Hemsida:
www.kinec.se

Adress:
Kinec
Box 5033
14105 Huddinge

| 13 SENASTE FÖRETAGEN